Thiết bị phòng cháy chữa cháy PCCC thông minh có tên Tiếng Anh là smart fire fighting equipment là những dòng thiết bị có khả năng phòng cháy chữa cháy và đặc biệt các bộ thiết bị ứng dụng công nghệ IoT kết nối mạng internet 3G, 4G 5G qua sim điện thoại giúp cảnh báo từ xa qua điện thoại nhanh chóng, giúp hỗ trợ con người dập tắt hoả hoạn, trở tay kịp thời khi các tình huống xấu nhất xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng con người và của cải khi sự cố hoả hoạn, cháy nổ xảy ra. 

Thiết bị phòng cháy chữa cháy PCCC

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0786 55 33 88
0786 55 33 88 SPN 0246 666 1133 SPN SPN