Thiết Bị GPON là danh sách các thiết bị cho hệ thống GPON bao gồm cáp quang 2Fo, Hộp phối quang ODF 48Fo Outdoor, Máy Hàn Cáp Quang SkyCom, Fast Connector, Hộp phối quang ODF 24Fo rack 19U, Hộp phối quang 12Fo rack 19U, Hộp phối quang 48Fo rack 19U, Hộp phối quang 96Fo rack 19U, 144Fo rack 19U, bộ chia quang được phân phối chính hãng xuất VAT bởi SPN Telecom.

Thiết bị GPON

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0786 55 33 88
0786 55 33 88 SPN 0246 666 1133 SPN SPN