Đo Kiểm Viễn Thông là dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng viễn thông di động 3G, 4G, 5G bằng các thiết bị chuyên dụng cùng các kỹ thuật Drive Test, Các phép đo, bài đo được xây dựng khoa học, phù hợp tất cả các Tiêu chuẩn ngành (TCN) và Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) do đơn vị SPN Telecom thực hiện

Đo Kiểm Viễn Thông

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0786 55 33 88
0786 55 33 88 SPN 0246 666 1133 SPN SPN